Hộc tủ di động gỗ

Hộc tủ 3 ngăn HAM3D

683,000

Hộc di động bàn giám đốc

Tủ hồ sơ nhỏ 3 ngăn HLM3D

926,000

Hộc tủ di động gỗ

Tủ hai ngăn kéo HSM1D1F

799,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động HSM3D

672,000
709,000
616,000
772,000
1,449,000

Hộc tủ di động gỗ

Hộc di động hiện đại HPM1D1F

866,000
0906.727.729